Ptačí park se mění v ptačí ráj

V popředí mládě chřástala vodního, důkaz úspěšného vyhnízdění tohoto silně ohroženého druhu na Josefovských loukách
V popředí mládě chřástala vodního, důkaz úspěšného vyhnízdění tohoto silně ohroženého druhu na Josefovských loukách
Ptačí park Josefovské louky, rezervace, kde Česká společnost ornitologická obnovuje bohatou mokřadní krajinu, překypuje životem. Řízené zavlažování funguje a z dříve nezajímavé tuctové krajiny se stává přírodní ráj lákající nejen ptáky, ale i jejich pozorovatele.

Na Josefovské louky se slétávají desítky druhů ptáků, z nichž některé tu nikdy předtím neviděli. Jarní vydatná řízená závlaha sem přilákala i takové druhy jako bizarní kachnu lžičáka pestrého, největšího krasavce mezi bahňáky jespáka bojovného nebo nohatého vodouše tmavého. Počet druhů ptačího parku se tak rozrůstá na 154 druhy.

Má to smysl

Ponechání kousku přírody na několik měsíců v roce vodnímu živlu přináší zázraky. Přes některé nedůvěřivé postoje místních hospodářů louky zůstávají loukami, které bude možné na začátku léta posekat. Zamokřené však navíc dají život ptákům a všem dalším složkám přírody.

„Trvale zde máme bekasiny, poprvé zahnízdil ledňáček, opět se na tahu zastavili jeřábi a denně se mění složení táhnoucích bahňáků,“ vypočítává správce rezervace Břeněk Michálek. „Největším letošním úspěchem by bylo zahnízdění čírek modrých, menších vzácných lučních kachniček, které se na Josefovských loukách zdržují, a hnízdění vypadá velice nadějně. Josefovské louky se stávají lokalitou celostátního významu.“

Do péče České společnosti ornitologické se dostaly i rozrazily dlouholisté, které patří k vzácnějším lučním květinám

Nevstupovat nebo respektovat?

Ptačí park není lidem uzavřen, ornitologové ale od návštěvníků očekávají, že se budou k přírodě chovat ohleduplně. To bohužel neplatí pro některé motorkáře, kteří se na svých silných strojích prohánějí i v nejcitlivějších částech parku.

„Motorkáře se nám nepovedlo přesvědčit, z našich snah o rozumnou domluvu si nic nedělají. Ve spolupráci s městem Jaroměří jsme tedy bohužel museli zavést zákaz vjezdu na Josefovské louky,“ vysvětluje Michálek. „Návštěvníky se zájmem o přírodu a ochotou ji respektovat ale stále vítáme. Pěší vstup, jízda na kole ani na koni omezeny nejsou, v době hnízdění doporučujeme procházku po valu Nové Metuje v severní části parku.“

Motorkář plašící hejno jeřábů popelavých je impulzem pro pracovní skupinu k tomu, aby podobným střetům zamezila

Zájemci o organizovanou návštěvu s průvodcem jsou zváni v sobotu 2. května od 8 hodin na Vítání ptačího zpěvu.

Spustit audio
autor: Česká společnost ornitologická