Překvapení z Filipín

28. duben 2006

Každý rok zoologové popisují nové druhy zvířat. Nálezy pocházejí až na výjimky z poměrně málo dostupných a prozkoumaných oblastí tropických pralesů, ze svahů vysokých hor nebo neobydlených ostrovů, kde dosud (nebo již dlouho) neprobíhal základní zoologický výzkum.

Před nedávnem se v odborném tisku objevily výsledky výzkumu filipínského ostrůvku Camiguin. Camiguin je jeden ze sedmi tisíc filipínských ostrovů. Je tvořený sedmi sopkami, z nichž jedna je dosud činná, jeho plocha je 265 km2. Z tohoto ostrůvku je popsána řada endemických druhů zvířat a rostlin. Ostrov je od pevniny izolovaný již od pleistocénu, kdy poklesla hladina moře o 120 metrů. Dlouhá izolace vedla k vývoji mnoha jedinečných druhů, které jsou dnes ohrožené zvláště intenzivním odlesňováním. Podle odborníků byl celý povrch ostrova ještě začátkem dvacátého století celý pokrytý deštným pralesem, zatímco v současnosti zbývá prales na méně než 18 procentech plochy.

Nové druhy zvířat

Donedávna bylo na ostrově zjištěno 54 druhů ptáků a 24 druhů savců, z nichž někteří jsou endemitní. Není tak pochyb o nenahraditelnosti původních biotopů a jejich nezbytné ochraně. Bohužel již dlouhou dobu jsou Filipíny nejohroženější tropickou zemí, co se týká odlesňování.

Neznámý malý papoušek

Nově popsaný druh drobného papouška lorikula (pracovně pojmenovaný lorikul kamiguinský) není pro domorodce překvapivě ničím novým. Znají ho pod jménem colasisi a často je dokonce chován jako domácí mazlíček. Dostal anglické jméno Camiguin hanging-parrot a vědecké Loriculus camiguinensis. Na první pohled je jinak zbarvený než ostatních 13 druhů těchto drobných asijských papoušků. Je světlejší, velká část těla je zbarvena světle žlutozeleně. Další znaky jsou patrné z fotografie. Tento druh je unikátní i tím, že je jako jediný mezi lorikuly monomofický, tedy že samec a samice mají shodné zbarvení. Potrava je shodná s ostatními zástupci rodu - živí se převážně ovocem, nektarem a drobným hmyzem.

Nové druhy zvířat

Další zajímavostí je, že lorikul kamiguinský není žádnou neznámou ani pro odborníky. V muzeích na různých místech světa bylo po roce 1960 nalezeno 19 samců a 4 samice. I když bylo patrné odlišné zbarvení proti ostatním známým druhům lorikulů, a dokonce se vědělo, že ptáci pocházejí z ostrova Camiguin z nadmořských výšek 300 až 1350 m, jejich popsání byl téměř detektivní příběh.

Nové druhy zvířat

Uvažovalo se, že se jedná jen o větší a trochu jinak zbarevné zástupce lorikula filipínského (Loriculus philippensis). Bylo totiž nutné shromáždit dostatečný počet zvířat jak z ostrova, tak z oblastí, kde se vyskytuje pouze dobře známý lorikul filipínský. To se nakonec podařilo a nový druh mohl být popsaný. Ještě před otištěním rukopisu se na ostrov Camiguin vypravil známý chovatel a odborník Thomas Arndt, aby doplnil údaje týkající se chování nového lorikula v přírodě a jeho životního prostředí a potravy.

Tajemná sopečná myš

Nově popsaný druh hlodavce byl na rozdíl od papouška neznámým tvorem i pro domorodce. Jedná se o myš, která dostala anglické jméno Philippine forest mouse a odborné Apomys camiguinensis. Objevena byla vysoko na příkře se svažujících svazích jednoho z ostrovních vulkánů. Má nápadně velké oči a uši a dlouhý ocas. Živí se hlavně hmyzem a semeny.

Nové druhy zvířat

Nezávisle na malé ploše ostrova se jedná o mimořádně bohaté území, co se týká biodiverzity. V roce 2002 zde byla popsána krysa, jejíž anglické jméno je forest-dwelling rodent a odborné Bullimus gamay. Zajímavé je, že i tento druh byl nalezen na svazích hory Mt. Timpoong podobně jako letošní objev. Z dalších nálezů poslední doby stojí za zmínku drobná žába druhu Oreophryne nana popsaná v roce 1967 a čtyři unikátní druhy bezobratlých. Odborníci soudí, že na popsání zde čeká ještě řada dalších druhů živočichů.

autor: Martin Smrček
Spustit audio