Pražská židovská obec volila své nejvyšší představitele

16. prosinec 2012

Pražská židovská obec vyhlašuje každé čtyři roky volby do svých nejvyšších orgánů. Výsledkům těch, které se konaly počátkem měsíce, věnujeme náš další příspěvek.

V souladu se stanovami Židovské obce v Praze se vlastně vždy najednou konají dvoje volby: Kromě členů reprezentace, jakéhosi parlamentu Židovské obce v Praze, probíhá zároveň i výběr zástupců do Rady Federace židovských obcí, což je shromáždění zástupců všech židovských obcí i většiny židovských organizací u nás. Jak v případě Židovské obce v Praze, tak i Federace židovských obcí současně voliči pražské židovské obce určují zástupce do kontrolních orgánů obou organizací – revizních komisí.

Oprávněných přibližně 1500 voličů se mohlo rozhodnout mezi korespondenční či prezenční volbou. Vodítkem při výběru kandidátů jim bylo osobní setkání s nimi při předvolebním shromáždění, ale i jejich písemná prezentace v brožuře, kterou obdrželi všichni voliči.

Představy kandidátů o budoucnosti pražského židovského společenství se příliš nelišily. Důraz byl kladen na společenství přátelské a solidární, nabízející přiměřenou podporu a možnost rozvinutí zájmu členů. Na prvním místě stojí potřeby přeživších a seniorů, pomoc sociálně slabým či zdravotně handicapovaným.

Věkový průměr členů pražské židovské obce se však snižuje, roste počet rodin s dětmi, a proto kandidáti zdůraznili i nutnost věnovat větší pozornost zařízením obce pro předškolní věk, židovské škole a gymnáziu, zájmové činnosti dětí.

Významné místo uchazeči o místo v reprezentaci přisuzovali náboženskému životu a kulturním tradicím jako základu židovské identity. Za podstatnou je považována i péče o památky a o dobré jméno společenství, řádné hospodaření s transparentním informováním členů o dění v obci, jejím majetku, finančních zdrojích, výdajích a aktivitách.

O 24 míst v reprezentaci se v letošních volbách ucházelo 33 kandidátů. Do volebního klání vstupovali s vědomím, že ti, kdo uspějí, zvolí ze svého středu užší vedení a spolu s ním předsedu a místopředsedu na další čtyři roky.

Většina kandidátů se spojila v uskupení „Rozvoj obce 2012“. Toto uskupení také prakticky beze zbytku uspělo, když z jeho 22 kandidátů se do reprezentace dostalo plných 20. Nejvíce hlasů získal Leo Pavlát následovaný dosavadním předsedou pražského židovského společenství Františkem Bányaiem. Ten již po dvou volebních obdobích nemohl na tuto funkci znovu kandidovat a nová reprezentace 6. prosince vybrala za jeho nástupce dr. Jana Munka, šestašedesátiletého ředitele Památníku Terezín.

Leo Pavlát

Představu těch, kdo byli zvoleni, možno shrnout slovy odpovědnost, vstřícnost vůči všem, kdo chtějí v pražské židovské obci naplnit své náboženské, kulturní nebo společenské potřeby.

V nové reprezentaci Židovské obce v Praze zasednou opět i mnozí z těch, kteří jsou veřejnosti známí – kromě dřívějšího předsedy Františka Bányaie, dr. Munka a Leo Pavláta například spisovatelka dr. Zuzana Peterová a novinář, vydavatel a básník Jiří Daníček. Mandát reprezentace potrvá do konce roku 2016.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio

Více z pořadu