Pravidla soutěže

16. červen 2015

Putování časem za mistrem Janem Husem

Základní ustanovení:
1. Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, zřízený z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).
2. Soutěž probíhá na území České republiky v období od 22. června do 10. července 2015
3. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s adresou pro doručování výher v České republice.
4. V termínu od 22. června do 8. července odvysílá Český rozhlas Dvojka (každý všední den, včetně pondělí 6. července v 9:40 hod.) a Český rozhlas Vltava (každý všední den, včetně pondělí 6. července v 15:20 hod.) – dle platného programového schématu obou stanic, třináctidílný seriál „Putování časem za mistrem Janem Husem“. Ke každému dílu bude v rámci vysílání a na webu www.hrdina.cz uvedena jedna soutěžní otázka. Po celou dobu trvání soutěže tak bude položeno celkem třináct soutěžních otázek.

Účast v soutěži:
Zájemce se do soutěže o ceny zapojí zasláním souboru správných odpovědí na třináct soutěžních otázek emailem na adresu: info@rozhlas.cz. Odeslání všech odpovědí najednou musí provést nejpozději do pátku 10. července do 12:00 hodin. Do emailu musí uvést své jméno a kontaktní údaje včetně telefonu. Po daném termínu již nebude účast v soutěži možná.

Výhry
1. Cenami v soutěži jsou: 1. místo – kompletní sada CD Toulky českou minulostí (1.-1000. díl), 2. místo – sada CD Toulky českou minulostí (1.-200. díl) a 3. místo – 2CD Toulek českou minulostí.
2. Ze všech soutěžících, kteří odešlou soubor třinácti správných odpovědí, budou vybráni tři, kteří získají uvedené ceny v daném pořadí.

Vyhlášení výherců a předání výher
1. Výsledky soutěže společně se jmény výherců budou zveřejněny na adrese: www.hrdina.cz a ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Českého rozhlasu Vltava.
2. Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na telefonu nebo na emailové adrese, kterou soutěžící zaslal Pořadateli spolu se soutěžním příspěvkem.
3. V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
4. Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.

Prohlášení Pořadatele:
1. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
2. Finanční plnění výher není možné.
3. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
5. Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno soutěžícího.
6. V případě, že se výherce nepřevezme cenu zaslanou poštou nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.
7. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.
8. Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese www.hrdina.cz.

Spustit audio