Podobenství o zasetém semenu a o hořčičném zrnu

14. červen 2009
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02624042.jpeg

Biblický text: Marek 4,26-34. Host pořadu: docent Jiří Mrázek, vedoucí katedry Nového zákona Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Dále řekl: "S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň."

Také řekl: "K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme? Je jako hořčičné zrno: Když je zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi; ale když je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu." V mnoha takových podobenstvích k nim mluvil, tak jak mohli rozumět.

Bez podobenství k nim nemluvil, ale v soukromí svým učedníkům všecko vykládal.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio