Padli za rozhlas 5. – 9. května 1945

nová pamětní deska se jmény 81 padlých během bitvy o rozhlas, odhalena 5. května 2015

Lidé, kteří byli zabiti při obraně rozhlasu během Pražského povstání.