Nový druh antarktické ryby

11. březen 2009

V moři, které nebylo zkoumáno více než sto let, objevili španělští vědci nový rybí druh i rod.

Bellinghausenovo moře se nachází u západního pobřeží Antarktického poloostrova. Tato oblast Antarktického oceánu nebyla zkoumána od roku 1904 až do roku 2003, kdy zde zahájili průzkum vědci ze Španělského oceánografického institutu. Tvrdí, že biodiverzita celé oblasti byla zcela ignorována a o zdejší mořské fauně nebylo známo skoro nic. Důvodem byla jak špatná přístupnost, tak i to, že chyběly mapy mořského dna.

Španělští vědci se během výzkumných prací, které probíhaly v letech 2003 až 2006, soustředili na ichtyofaunu a prozkoumali přibližně 240 druhů ryb z čeledi slimulovití (Zoarcidae), která dominuje zdejším vodám. Zjistili, že místní druhy jsou mnohem příbuznější těm z východní části antarktického oceánu, než ze západní. Ichytologové přitom až dosud předpokládali pravý opak.

Při studiu ryb se také vynořil na světlo jeden dosud neznámý druh, který dostal jméno Gosztonyia antarctica a který je podle zprávy z Plataforma SINC zatím jediným zástupcem nového zoologického rodu. Vědci odchytili pouze čtyři exempláře Gosztonyia antarctica, které jsou dlouhé 25 až 30 centimetrů a jejichž lebky mají řadu unikátních znaků. Nejvíce se podobají druhům ryb, které obývají moře kolem Patagonie.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio

Více z pořadu