Nové knihkupectví sester Paulínek v Praze

17. leden 2009

Zatímco mnohé firmy díky finanční krizi zápasí o svoji existenci, sestry Paulínky otevřely v Praze nové knihkupectví. Najdete ho v prostorách františkánského kláštera Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí. V předvečer svátku Křtu Páně tento prostor požehnal kardinál Miloslav Vlk.

Miloslav Vlk: "Bůh probudil v lidech touhu zaznamenávat výsledky úsilí v hledání pravdy. Četba knih je užitečná k tomu, aby se pravda stala životní zásadou a moudrost aby vedla lidi k pokoře a ke vzájemnému sblížení."

Po těchto slovech Kardinál Vlk položil na čestné místo otevřenou knihu Bible. V každém paulínském knižním centru jí náleží zvláštní úcta. Zakladatel kongregace Dcer sv. Pavla, blahoslavený Jakub Alberione, často zdůrazňoval že: "Knihkupectví je chrámem, knihkupec je kazatelem. Pult je kazatelnou pravdy...".

Požehnání Knihkupectví Paulínky

Miloslav Vlk: "Když se řekne prodejna knih, tak se tak trochu myslí na byznys, ale tady se budou nabízet knihy jako součást evengelizace."

To byl také důvod, proč kardinál Vlk před 15 lety do diecéze sestry Paulínky pozval - aby šířili evangelium skrze sdělovací prostředky, což, jak říká sestra Anna, je posláním tohoto poměrně mladého řeholního společenství.

Sestra Anna: "Kongregace dcer svatého Pavla byla založena v roce 1915 v severní Itálii, v Piemontu založil tuto kongregaci dnes už blahoslavený Jakub Alberione. A ideou bylo, aby se sestry, zasvěcené osoby, věnovaly apoštolátu skrze sdělovací prostředky - to znamená nakladatelství, knihkupectví, jakákoli ediční činnost i v těch nových médiích jako internet nebo audiovizuální média a podobně."

Knihkupectví Paulínky

Jak tedy rozumí sestry požadavku, že knihkupectví není byznis, ale evangelizace?

Sestra Anna: "Rozumíme tomu tak, že když otevíráme to naše knihkupectví, tak že nejdu teď prodávat nějaké zboží, ale jdu se setkávat s lidmi, kteří něco hledají a nebo dokonce někoho hledají a my chceme být takovými šipkami na těch jejich cestách, které ukazují, naznačují na toho, kterého se oplatí hledat - tak jsme to zažili my v našem životě."

Přestože Paulínky prodávají hlavně křesťanskou literaturu, nabídka je mnohem širší:

Sestra Anna: "Chceme podporovat všechno to, co je lidsky dobré, lidsky hodnotné, co podporuje lidskou důstojnost, všechno, co slouží dobru člověka, tomu opravdovému dobru, ne tomu okamžitému dobru, tomu dobru, které jde do hloubky - pedagogika, psychologie, dějiny filosofie, hodnotné filmy, hudby a podobně."

V současné době působí sestry Paulínky v 52 zemích celého světa. Česká komunita pěti sester je skutečně mezinárodní - Italka Španělka, jedna sestra z Indie, další z Mexika a sestra Anna ze Slovenska. První Češka se zatím připravuje na řeholní život v Římě.

Spustit audio

Více z pořadu