Na Valech (Karel Matěj Čapek-Chod)

Krejčovské potřeby (ilustrační foto)

Prozaik českého literárního naturalismu Karel Matěj Čapek-Chod, vydal jedenáct svazků povídek a novel a sedm románů. Patřil k prvním, kdo se pokusili vylíčit absurdní postavení českého vojáka bojujícího za rakouskou monarchii. Ve zpracování témat souvisejících s válkou nebyl ovšem žádným nováčkem. V jedné z prvních povídek, nazvané Na Valech (Povídky, 1892), se setkáváme s osudem vojáka zmrzačeného za prusko-rakouské vojny.

Vyprávění uvádí čtenáře do krejčovské dílny v domku, přimknutém k městským hradbám (můžeme si představit autorovy rodné Domažlice). Krejčí se svým zjevem úplně vymyká obvyklé představě o mistrovi tohoto řemesla: je to mohutný chlap, k němuž drobná práce „nejde“. Přes okénko se odehrává maloměstské namlouvání krejčího Josefa a jeho hezké zákaznice. Flirt však skončí šokujícím zjištěním o Josefově válečném postižení. Po tomto dějovém zvratu však v povídce nastane ještě jeden, který vyjde najevo po roce.

Karel Matěj Čapek-Chod: Na Valech
V režii Lukáše Hlavici čtou Jaroslav Plesl a Ivan Řezáč. Natočeno pro Čtenářský deník v roce 2017.