Na Floridě sledují krajty za pomocí vysílaček

Krajta tmavá
Krajta tmavá
Zoologové Národního parku Everglades na Floridě tráví denně několik hodin chytáním krajt tmavých, které zaplavují místní bažiny. Uvedl server agentury AP.

Odchycené jedince označí vysílačkou a následně sledují jejich pohyb, aby se bylo možné zjistit, kudy se pohybují a kde mají úkryty. Cílem těchto aktivit je krajty tmavé pochytat.

Krajta tmavá pochází z Jihovýchodní Asie, kde obývá Barmu neboli dnešní Myanmar, Thajsko, Vietnam, Čínu a Indonésii. Divoké populace v přírodě jsou ohroženy, proto byla krajta tmavá zařazena do přílohy II. Dohody o mezinárodním obchodu s volně žijícími živočichy CITES. Krajta tmavá byla dříve často lovena pro kůži, na suroviny pro lidové léčitelství, ale také na prodej do zajetí. V současnosti se krajty hojně rozmnožují v zajetí, proto není potřeba divoká zvířata odchytávat. Krajta je denní pralesní živočich. Mladší jedinci se pohybují stejně dobře po zemi jako v korunách stromů. S narůstající hmotností se postupně přesouvají na zem. Jako většina denních hadů se vyhřívají na slunci a tráví potravu.

Krajta tmavá

Jako všichni hadi jsou i krajty masožravé. Velikost jejich potravy je adekvátní velikosti jejich těla. Drobnější hadi se často zdržují u lidských sídel, kde loví krysy a potkany. Opravdu velcí jedinci ale stačí i na prase nebo kozu.

V jarních měsících kladou samice 12 - 36 vajíček. Samice zůstává s vejci do doby, než se vylíhnou. Ovíjí se kolem snůšky a stahy svalů dokáže zvyšovat teplotu o několik stupňů. Po vylíhnutí už se o ně nestará.

Do Spojených států byla tato krajta přivezena jako domácí mazlíček. Podle americké organizace Fish and Wildlife Service se v posledních 3 letech dostalo do země jenom přes Miami 5.968 krajt tmavých. Protože krajta tmavá dorůstá délky až 6 metrů, její majitelé se hada často zbavují v okamžiku, kdy na péči o něj už nestačí.

Protože výskyt asijského druhu v Národním parku Everglades může ohrožovat původní faunu (krajta konkuruje například aligátorům), snaží se zoologové co nejvíce jedinců odchytit. V roce 2003 přemístili 23 krajt a v roce 2005 už 95 hadů.

Převzato z Českého rozhlasu Leonardo