Mcely - anglický zámecký park

1. srpen 2009

V obci Mcely, 15 km severně od Nymburka, leží bývalé venkovské sídlo rodiny Thurn-Taxisů, lovecký zámek z konce 17. století. Ze všech stran jej obklopuje pětihektarový anglický park, budovaný od roku 1840 na území Svatojiřského lesa.

Svatojiřský les je místem známým již ze středověkých legend - mladým dívkám se zde údajně zjevovala Panna Marie. Díky těmto "mcelským zázrakům" bylo místo na čas velmi navštěvované poutníky. Dnes místo láká především turisty kouzelnou krajinou v přírodní scenérii Loučeňského hřbetu a množstvím památek - je tu gotický kostel sv. Václava, dřevěná zvonice, stylově velice čistý objekt fary a hlavně zámecký areál, kam promyšlená obnova znovu vnáší život.

Zahrada nese stopy barokního konceptu, zachovaná kostra parku pochází z druhé poloviny 19. století. Na rozvoji parku se podílely všechny generace majitelů - až s rokem 1948 kultivační práce skončily a zámek i zahrada rychle chátraly.

Zámeček byl zrenovován v roce 2006. Obnovu starého anglického parku provádí talentovaný zahradník Ondřej Fous. Přesný koncept obnovy realizuje krok za krokem. Mcely jsou důkazem obnovy ve stylu původně dobře využitého přírodního terénu v okolí zámku. Byla zachována velká část původní sítě cest stejně jako rozvržení ploch co do funkčnosti. Renovace se týká i dochovaných fragmentů klíčových dřevin, porostů, solitérů i bylinného patra.

Staré nemocné stromy byly dílem vykáceny a místo nich vysazeny nové, jiné staleté stromy byly prořezány a znovu rostou do krásy. Do vnitřní části zahrady je plánována další výsadba exotů, které z tohoto místa vymizely. Pro park je typický kontrast dvou prolínajících se motivů. Jednak zde zdomácněly místní populace stromů a keřů z okolních lesů, jednak zde byly upraveny rozsáhlé plochy anglických trávníků s jednotlivými solitéry, jejichž majestátnosti dává vyniknout původní cílená výsadba.

Zelenou plochu před zámkem zdobí vyřezávané ovce od Michala Járy

Nejcennější zdejší dřeviny představují porosty majestátních dubů, které pocházejí již z první poloviny 19. století. Jsou zde duby zimní i letní, vzácným solitérem je tu dub s více kmeny, památný strom uprostřed pěstěného trávníku před severním průčelím zámku. Od něj se svažuje palouk k východu, kde je zachována kompozice z konce 19. století. V okolí letohrádku je dnes celá řada exotů a tzv. Jarní zahrada. Smutný pohled byl na torzo dubu, který nevydržel nárosty jasanů a javorů. Torzo bylo zachováno a pojednáno sochařem Lukášem Gavlovským, pro připomenutí, že historii zahrady tvořily doby dobré i zlé. Tato část parku bývá krásná během května, kdy zde kvetou jírovce, za nimi je romantická dvojice převislých jasanů.

Každého návštěvníka parku i zámku vítají hned za kovanou branou designéra Oto Bláhy dva červenolisté buky, stromy více jak stoleté. Z původní kompozice parku je ještě dochován fragment dřezovce, zatímco v podrostech stromů jsou nově vysazené pěnišníky a kolekce azalek, řady trvalek jako hortenzie, šácholany, komule... Na jižním průčelí kvete několik odrůd francouzských a českých keřových růží.

Na oválu jižního parteru je především travní porost, místo je určeno ke společenským setkáním. Po kraji se můžete rozhlédnout od stařičkého platanu, který byl zachráněn takřka v posledním momentu, kdy byl celý obkroužen plevelnými jasany a začal odcházet. Jejich odstranění mu dodalo znovu zelenou korunu hodnou krále tohoto místa. Nejdůležitějším památným stromem je tu ovšem dub velkokvětý, dendrologická rarita, kterých je v tomto stadiu vzrůstu jen několik v celých Čechách. Ten zdejší je přes 150 let starý a vládne obvodem kmene 418 cm.

Cestou k Dolní bráně potkáme též velký dub a zeravy, kdysi tu stával dětský domek. Bývalo zde i alpinum, zbyly jen rozsáhlé plochy barvínku. Nákres dětského domku zůstal zachován, a tak se počítá s jeho znovu postavením včetně dětského hřiště. Dolní brána je lemována vzrostlými jasany a douglaskou. Bývala tu cesta zvaná Špacír, která bude v budoucnu sloužit k sestupu od zámku. Na první terase je budováno jezírko. Celá svažující se jižní část parku včetně bývalého zahradnictví bude ale navržena k novému založení, aspekt zplanění je zde velmi výrazný. Průhled parkem od severního průčelí zámku je nazýván Zrcátko, celá severní část parku je rovinatá a krásně upravená. Díky půdorysnému tvaru se okolí zámku říká Motýlí křídla.

autor: Ivana Filipová
Spustit audio