Kukuřice, která měla smůlu

1. prosinec 2003

"Spisovatel a středoškolský profesor Jaroslav Žák popisuje v jedné z knih o študácích a kantorech slabost profesorů pro oblíbené premianty a jejich nechuť ke všemu, co podniknou zavilí repetenti. Když primus pokazí kompozici z latiny, profesor jen smutně vzdychne: Ten hoch měl ale smůlu! Když se však tatáž kompozice nečekaně vydaří slabému žákovi, podnikne profesor detektivní pátrání, aby zjistil, odkud propadlík opisoval. Při čtení reakcí zastánců i odpůrců geneticky modifikovaných organismů na výsledky nedávné důkladné britské vědecké studie snadno propadneme dojmu, že sedíme v románové sborovně s kantory Jaroslava Žáka," říká v Meteoru doc. Ing. Jaroslav Petr.

Představme si nejprve "zkoušené žáky". Jsou jimi tři plodiny - řepa, řepka a kukuřice - každá z nich ve dvou formách. Na jedné straně jsou tu plodiny s genem pro odolnost vůči herbicidu, na druhé straně jsou tu tytéž plodiny v "klasickém provedení", tedy bez genu pro odolnost. Latinskou kompozici nahradil vědecký test. Všechny plodiny byly pěstovány na polích, v nichž se průběžně sledovala druhová pestrost rostlin i živočichů. Není jednoduché výsledky krátce shrnout, ale v Meteoru se o to pokusíme jako kantoři na pedagogické radě. V polích s geneticky modifikovanou řepou a řepkou bylo mnohem méně plevelů, a proto se tu vyskytovalo i méně včel, motýlů a býložravých brouků. Nižší byla biomasa plevelů a živočichů, jednoduše řečeno - menší by byly hromady, na něž bychom všechny sledované organismy na daném poli mohli vyskládat. Nesnížila se však celková biodiverzita polí, což znamená - žádný živočišný druh z nich nezmizel. Zkoušení geneticky modifikované klasické kukuřice dopadlo přesně opačně. Úbytek plevelů a následný úbytek živočichů byl výraznější u klasické kukuřice, její geneticky modifikovaný protějšek byl k polím výrazně šetrnější. Odpůrci genetických modifikací píšou do notesu: geneticky modifikované plodiny 5, klasické plodiny 1. Na námitku, že klasická kukuřice s geneticky modifikovanou "prohrála", odpovídají slovy pana Jaroslava Žáka, že klasická kukuřice je "premiantem, který měl při kompozici smůlu". Dobrý profesor ví, že ani ta nejtěžší kompozice často neodhalí skutečné schopnosti studenta. Proto zkouší a zadává žákům další testy a písemky. Stejně se musí chovat i biologové...

Spustit audio