Kniha Boj o Jeruzalém může vysvětlit leccos ze zdánlivě nepochopitelného dění na Blízkém východě

8. únor 2015

Řadu knih, které přibližují minulost i současnost Izraele, obohatil koncem minulého roku význačný titul: „Boj o Jeruzalém“ izraelského diplomata Dore Golda, dřívějšího zástupce Izraele v Organizaci spojených národů a poté účastníka izraelsko-palestinských jednání o urovnání blízkovýchodního konfliktu.

Kniha „Boj o Jeruzalém“ se věnuje dějinám města posvátného všem třem velkým světovým monoteistickým náboženstvím: judaismu, křesťanství a islámu. Právě tomuto dědictví je věnována první část textu. Čtenář se v něm dopodrobna dozví, co Jeruzalém znamená pro každé z těchto náboženství, jaké vazby je k němu poutají.

Jak je možné, že se židé přes staletí vyhnanství nikdy nevzdali svého svatého města a své naděje k němu upínali i ti, kdo po generace žili tisíce kilometrů daleko? Byl Jeruzalém pro křesťany vždy zásadním místem, anebo stál v určitých obdobích spíše stranou jejich zájmu? A co se týče muslimů: proč je pro ně Jeruzalém „třetí nejposvátnější město po Mekce a Medíně?“ A souhlasí s tím všichni muslimští učenci?

Neméně poučná je i další část knihy Dore Golda, která Jeruzalém zasazuje do širšího rámce vzniku moderního státu Izrael a jeho konfliktů s arabskými sousedy. Detailně je zachycen průběh snah o arabsko-židovské mírové urovnání, role, kterou v tomto procesu hrály Společnost národů, OSN a později Evropská unie. Českého čtenáře může překvapit, jak nelichotivě mnohdy autor líčí jejich roli na Blízkém východě. Řadě zahraničních politiků a diplomatů vytýká nedostatečné povědomí o historii konfliktu, a dokonce i překrucování formulací závazných právních dokumentů. Své kritické výroky však Dore Gold vždy podkládá přesvědčivými prameny.

Kniha „Boj o Jeruzalém“ si konečně všímá Jeruzaléma v době vzestupu radikálního islámu. Jsme svědky vyostřování atmosféry na Blízkém a Středním východě od vzniku al-Káidy a dalších extremistických hnutí. Dore Gold dokumentuje stoupající tendenci islamistů likvidovat náboženské památky, a to nejen jiných náboženství, ale i muslimů. Seznamuje s internetovými kanály, kterými se šíří ideologické manifesty skupin vyzývajících ke světovému džihádu. Na pozadí těchto textů je pak mnohem méně překvapivé, co se dnes odehrává v Iráku a v Sýrii. A když si Dore Gold ve své knize tu a tam povzdychne, že světoví politici nevěnují pozornost varovným signálům, které mají na dosah ruky, a místo toho trvají na beznadějném vyjednávání v nesprávný čas, s vědomím současné situace z jeho slov mrazí...

Kniha „Boj o Jeruzalém“ je určena širokému okruhu zájemců: těm, kteří se zajímají o samotné Svaté město, i těm, kteří se chtějí více dozvědět o různých náboženských tradicích a historii Blízkého východu. Divákům a posluchačům aktuálních zpráv ze světa pak knížka Dore Golda může vysvětlit leccos ze zdánlivě nepochopitelného dění v této části světa.

autor: Marie Voslářová
Spustit audio