Když školy nabídnou pomoc rorýsům a oni ji přijmou...

30. červen 2015

I když školní rok končí, hnízdění rorýsů je v plném proudu. Mnozí z nich právě krmí svá mláďata pod střechou nebo v budkách na budovách Rorýsích škol — takových škol, které se rozhodly aktivně chránit tyto ptáky a do jejich ochrany zapojit i děti.

Ty mají jedinečnou šanci sledovat rorýse hnízdící na škole i novinky z hnízdění na novém webu Rorýsích škol www.rorysi.cz/rorysiskoly.

Od počátku roku získalo titul Rorýsí škola 10 škol, celkem je tedy v České republice již 28 Rorýsích škol a další mají o udělení tohoto titulu zájem. „Většina nově zapojených škol vyrobila pro rorýse budky. Často je během vyučování vyráběly samy děti. Své budky pak s chutí pozorovaly a nedočkavě očekávaly, zda je rorýsi obsadí,” uvedla Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické, která program Rorýsí školy koordinuje. Školy v letošním roce již vyvěsily budky pro 38 párů rorýsů.

Pokud vzniká nové hnízdiště, obsazení budek není samozřejmostí. Může trvat roky, než si rorýsi budky všimnou. Aby se tato doba zkrátila, je třeba jim přehrát jejich písničku – hlasy, kterými se z hnízdišť ozývají. Že to pomáhá, se přesvědčili učitelé i žáci hned na několika školách zároveň. „Rorýsi nejprve naletovali pod střechu a bylo vidět, že hledají, odkud se mohou hlasy ozývat. Až po nějaké době našli budku a od té doby střídavě zaletují do všech třech otvorů. Studenti je odtud sledují a zaznamenávají přílety jednotlivých ptáků,” popisuje František Kučera z Gymnázia Jana Keplera v Praze, které letos vyvěsilo budku pro 3 páry rorýsů.

Mladý rorýs obecný

Některé školy o hnízdění rorýsů do vyvěšení budek nevěděly. „Až když jsme budku vyvěsili a začali rorýse sledovat, zjistili jsme, že rorýsi hnízdí ve větracích otvorech na tělocvičně,” sdělila nám paní Marie Růžková ze ZŠ v Lounech. Jistě je víc škol, na kterých rorýsi hnízdí, aniž by se o nich vědělo. Plánuje-li se během prázdnin zateplování vaší školy, pokuste se zjistit, zda na ní rorýsi nehnízdí. Jinak hrozí, že by tato hnízdiště zanikla. Tím by došlo i k porušení zákona, jelikož rorýs je zvláště chráněným druhem živočicha. Zateplit budovu tak, aby i nadále sloužila rorýsům jako hnízdiště, není přitom složité a škola tak může být svému okolí příkladem, jak se stavět k ochraně rorýsů.

Pokud byste věděli o škole, která by se chtěla stát Rorýsí školou, neváhejte kontaktovat ornitology na springalive@birdlife.cz.

Rorýs obecný (Apus apus) je vzhledem nenápadný šedohnědý pták, který na svoji přítomnost upoutá především hlasem. Je to výborný letec, náš jediný zástupce řádu svišťounů (Apodiformes), do kterého patří například známí akrobatičtí letci - kolibříci.

Přirozeným původním hnízdištěm rorýsů jsou skály. Dnes hnízdí více než 95% naší populace rorýsů ve městech a vesnicích, většinou v podstřešních prostorách a větracích otvorech domů.

Při zateplení fasád domů dochází k zakrytí větracích otvorů a zamezení vstupu do podstřešních dutin. Nešetrné plošné rekonstrukce domů proto znamenají nenahraditelnou ztrátu tisíců hnízdních příležitostí. Velikost české populace v posledních dvou desetiletích klesá, v roce 2000 byla odhadnuta na 60 až 120 tisíc párů. Mapování hnízdního rozšíření ptáků Prahy prozradilo, že mezi lety 1989–2000 klesl počet pražských rorýsů téměř o 45 %!

autor: ČSO
Spustit audio