Jeřáb Arnošt v zimovišti

17. listopad 2001

Jeřáb popelavý Arnošt, který byl v létě na Českolipsku označen satelitním vysílačem, dosáhl oblasti zimovišť na jihozápadě Francie. Zdržuje se v oblasti u Arjuzanx, kam v posledních dnech přiletělo téměř dvacet tisíc jeřábů.

Arnošt opustil své hnízdiště už v polovině září a následující týdny prožil, ve společnosti dalších přibližně 1200 jeřábů popelavých, na shromaždišti u Lauchhammeru severně od Drážďan. V těchto místech bylo zaznamenáno i Arnoštovo loňské mládě.

Na sledování jeřába popelavého se spolu s Českým rozhlasem, který je hlavním organizátorem projektu Africká odysea, podílí i pražská zoologická zahrada, Český svaz ochránců přírody, Kranichschutz Deutschland a Pražská plynárenská.

Pravidelné informace nejen o jeřábu Arnoštovi, ale také o čápech s "batůžky" přinášejí magazín Meteor, který každou sobotu od osmi hodin vysílá Český rozhlas 2 - Praha, a internetové stránky www.rozhlas.cz/odysea.

Základní údaje o jeřábu popelavém Jeřáb popelavý (Grus grus) je větší než čáp bílý, kterému se podobá tvarem těla; rozpětí křídel až 2,5 metru. U nás hnízdí jen něco přes deset párů. Hnízdo staví na zemi, většinou na ostrůvku suché půdy uprostřed mokřin. Na snůšce dvou vajec se střídají obě pohlaví. Mláďata krátce po vylíhnutí hnízdo opouštějí, rodiče se však o ně ještě dlouho starají; celá rodina dokonce společně odlétá na zimoviště. Potravu - především semena a zelené části rostlin, ale v menší míře také drobné bezobratlé živočichy - sbírá na loukách a polích. Zimuje v západní Evropě, v Maďarsku, na Blízkém východě a v severní a východní Africe. Kriticky ohrožený, zákonem zvláště chráněný druh. -mb-
autor: Miroslav Bobek
Spustit audio

Více z pořadu