Jedna říše, jeden vůdce! Poslechněte si, jak Hitler obsadil Rakousko

12. březen 2017

Davové šílenství a skandování hesel „ein Volk, ein Reich, ein Führer“! Rakousko je připojeno k Německé říši! Spanilá jízda Adolfa Hitlera Rakouskem! Wehrmacht pochoduje vídeňskými esplanádami!

Dne 12. března 1938 vstoupilo německé vojsko na území Rakouska a začalo jej bez větších obtíží obsazovat. Dlouholetá touha Adolfa Hitlera o připojení jeho vlasti k Německé říši se stala o den později skutečností. Rakousko přestalo formálně existovat a pod názvem Východní marka bylo začleněno do nacistického Německa. Dosavadní rakouský prezident Miklas podal demisi, bývalý kancléř Schuschnigg byl zatčen a nová rakouská vláda pod vedením Arthura Seyss-Inquarta vyhlásila na 10. duben 1938 celonárodní referendum: celý akt připojení Rakouska k Německé říši zlegalizován.


Prozřetelnost mě povolala...

Sám Adolf Hitler překročil v doprovodu generála Keitla rakouskou hranici u Braunau na Innu 12. března v 15:50. O hodinu později dorazil jeho mercedes do starobylého Lince, kde jej bouřlivě přivítalo místní obyvatelstvo. Ve večerních hodinách byl oficiálně přijat na tamní radnici, kde pronesl projev, jehož úryvek si můžete poslechnout. Mimo jiné pravil, že „…prozřetelnost mě povolala z tohoto města k vedení říše a dala mi úkol, abych svou věrnou vlast vrátil Německé říši.“

Adolf Hitler (zdroj Archiv ČRo)

Adolf Hitler (autor neznámý, zdroj Archiv ČRo)

Ještě toho dne vítali Rakušané květinami německé oddíly v Linci a Salcburku, odpoledne se zdravili němečtí a italští vojáci v Brennerském průsmyku a o den později vkročila německá vojska do Vídně. Ve městech po celé zemi lidé vyvěšovali prapory s hákovými kříži, freneticky skandovali nacistická hesla a všude zněla německá hymna i píseň Die Fahne hoch.

Adolf Hitler mezitím navštívil místa svého mládí. V Leondingu u Lince položil věnec na hrob svých rodičů, pokračoval do Salcburku a přes Štýrsko a Korutany do Vídně, kde jeho triumfální cesta vrcholila majestátní vojenskou přehlídkou na náměstí Heldenplatz.

Otázka viny a spoluzodpovědnosti za II. světovou válku

Anšlus Rakouska znamenal pro „zemi pod Alpami“ národní katastrofu. Předcházelo jí čtyřleté období profašisticky orientované vlády, pronikání nacistických agentů do nejvyšších úřadů i taktika usmiřování a ústupků evropských velmocí vůči politice hitlerovského Německa. Anšlusem si Adolf Hitler připravil půdu pro okupaci Československa a následné rozpoutání největšího konfliktu v dějinách lidstva. V důsledku tohoto aktu padlo na bojištích druhé světové války 230 tisíc Rakušanů, dalších 60 tisíc rakouských Židů zemřelo v plynových komorách.

Čtěte také

Nacistická minulost Rakouska i vlastní anšlus jsou neuralgickými body moderních rakouských dějin, které dodnes rezonují v tamní společnosti a vyvolávají mnoho rozporuplných otázek ohledně viny a spoluzodpovědnosti: Je vůbec možné hovořit o Rakousku jako o oběti expanze Německé říše, jak to činily oficiální rakouské kruhy ještě v 80. let minulého století? Když v roce 1938 většina obyvatelstva přivítala připojení své země k Německu? Je také všeobecně známo, že část Rakušanů se aktivně podílela po boku Němců na zvěrstvech II. světové války. Na druhé straně část inteligence, sociální demokraté i komunisté s připojením své země k nacistickému Německu nesouhlasili. Teprve při 50. výročí anšlusu prohlásil spolkový kancléř Franz Vranitzky, že Rakušané byli v roce 1938 oběťmi i pachateli.

autor: Tomáš Bělohlávek
Spustit audio