Ikona Uvedení Bohorodičky do chrámu

Ikona je založen na apokryfním příběhu o vstupu Bohorodičky do jeruzalémského chrámu. Tam byla podle církevní tradice uvítána samotným veleknězem a uvedena jím do svatyně svatých, v níž se nacházela truhla úmluvy a kam byl kromě velekněze ostatním vstup zakázán.

Uvedení Bohorodičky do chrámu

Vyobrazený děj je v předním plánu kompozice rozdělen do tří částí. Na levé straně je zpravidla umístěna skupina postav provázejících Bohorodičku na cestě do chrámu - jsou mezi nimi její rodiče sv. Jáchym a sv. Anna a panny (někdy se zapálenými svícemi). Uprostřed se nachází Bohorodička zobrazená v tradičním oděvu a jako dospělá, byť velmi malé postavy, protože se událost vztahuje k době jejího dětství. Na pravé straně pak je ztvárněn velekněz jeruzalémského chrámu, oblečený do slavnostních rouch. Výjev může být i zrcadlově obrácený.

Bohatá fantazijní architektura na pozadí není jen pouhou dekorací, jsou zde symblolicky zobrazeny jednotlivé části jezuzalémského chrámu. Na straně, kde je zobrazen velekněz, nacházíme Bohorodičku, jak přebívá ve svatyni svatých s andělem, který jí žehná.

Zpět na Svátkové ikony
Domů na Pravoslavné ikony

Spustit audio
autor: Hanuš Nykl