Erich Honecker: Čtyřicet let Německé demokratické republiky

4. září 1989

„Do pátého desetiletí své existence vstupuje lid v NDR s hrdostí na dosažené výsledky. XII. sjezd Jednotné socialistické strany Německa v květnu 1990 rozhodne o příštích úkolech a jejich uskutečňování. Bezpochyby poslouží k dalšímu posilování socialismu, ke zvýšení jeho přitažlivosti a upevnění míru,“ napsal generální tajemník ústředního výboru východoněmeckých komunistů a předseda státní rady NDR Erich Honecker ve stati, kterou 4. září 1989 otiskl deník Neues Deutschland.

Spustit audio