Církevní restituce na Legislativní radě vlády

17. prosinec 2011

Změna na postu ministra kultury vyvolává otázku, jak to bude dál s restitucemi církevního majetku. A když místopředsedkyně vlády Karolína Peake přišla s myšlenkou, že před vydáním majetku proběhne nová inventarizace tisíců položek, a že každá bude potřebovat souhlas vlády, polila všechny, kdo už sáhodlouhá jednání absolvovali, doslova studená sprcha. Legislativní rada vlády se ale nakonec přiklonila k původní variantě. Jaké vyhlídky má tedy v tuto chvíli zmírnění dávných křivd?

Ze zákona to není žádná povinnost, nicméně vláda to tak nastavila: o narovnání vztahu mezi státem a církvemi spolu v uplynulých měsících komunikovaly vládní a církevní komise . Vláda tedy dala najevo církvím, že je vnímá jako partnery, které bere vážně a církve si tohoto konstruktivního postoje vážily, což se projevilo v jejich ochotě ke kompromisům a ve věcnosti argumentace. Díky tomu se chronický problém stal řešitelným a dospěl do stádia, které vypadalo už opravdu velmi nadějně. Požadavek na inventarizaci majetku před jeho vydáním a to, aby každé předání odsouhlasila vláda - byl nečekaný zádrhel, který církevní stranu silně rozčaroval. Pro ilustraci slova ekonoma pražské arcidiecéze Karla Štíchy:

Karel Štícha: „Obtížně se hledá vysvětlení... ta dohoda zcela jednoznačně určila nejenom ty základní parametry, ale i základní obrysy metody a postupu, jakým by ta restituce byla vypořádávána, a to, co je zmiňováno, je pro stranu církví z hlediska technického zcela nepřijatelné.“

Nicméně tato epizoda trvala právě tak do čtvrtečního jednání legislativní rady vlády tento týden. Požadavky co nejvíce se přiblížit výčtovému zákonu rada nakonec neakceptovala. Jak podotýká člen legislativní rady, poslanec za ODS Marek Benda - všechny restituční zákony mají své problémy, a v radě převážil názor, že původní varianta, vzešlá z jednání Ministerstva kultury s církvemi, je lepší, než výčtový zákon.

Marek Benda: „Změny tam jsou, ale dílčího charakteru, ten celkový princip se nemění... Princip byl ponechán tak, jak byl připraven Ministerstvem kultury na základě jednání církevní a vládní komise. Tzn. obecný restituční zákon, kde jsou oprávněné osoby, povinnou osobou je stát a jeho organizační složky a kritéria vydávání, respektive nevydávání.“

Marek Benda, místopředseda ustavně-právního výboru Poslanecké sněmovny a poslaneckého klubu ODS

Příští týden by mělo Ministerstvo kultury předložit vládě paragrafové znění této normy. A podle předchozích postojů vlády lze předpokládat, že církevní restituce projdou.

Marek Benda: „Vzhledem k tomu, že se jedná o vyjádření toho, co vláda už v parametrech jednou schválila, tak já myslím, že by vládou měl ten materiál projít bez problémů. Možná, že si na základě této debaty v legislativní radě vlády vláda vyžádá od svých podřízených složek - to jsou pozemkové úřady a Lesy České republiky - průběžnou informaci o tom, co vydávají. Ale to je přímo v kompetenci vlády a nebude to obsahem zákona.“

A většina vládní koalice ve sněmovně by měla posléze církevním restitucím otevřít dveře k realizaci . Už během příštího roku by norma měla začít platit, pozemky odblokovat, majetek vracet. Jedna klopotná etapa se uzavře, další klopotná etapa začne...

autor: ehů
Spustit audio

Více z pořadu