"Červený monitor" aneb české vysílání BBC v lednu 1989

25. leden 1989

Zvukové záznamy zahraničního rozhlasového vysílání v češtině a slovenštině z roku 1989 se do dnešních dnů nedochovaly. Můžeme jen doufat, že se ještě něco objeví na magnetofonových páscích nebo kazetách tehdejších posluchačů. Cenným zdrojem informací je ale tzv. "červený monitor" - pečlivě přepsané odposlechy, které dostávali vedoucí pracovníci státních médií. A tak se s odstupem 25 let můžeme do vysílání BBC "zaposlouchat" alespoň očima.

Pro informaci!
BBC - česky (25. ledna - 17.30)

Policie v Praze zadržela minulý týden při pokusu o uspořádání pietního aktu k uctění památky Jana Palacha na 20 aktivistů nezávislých skupin, jako je Charta 77, Nezávislé mírové sdružení, skupina České děti a další. Někteří byli o víkendu propuštěni, i když mohou být stíháni na svobodě. O osudu dalších zadržených jsme dnes dostali telefonickou zprávu z Prahy. Poskytl nám ji Stanislav Devátý, člen VONS, tak asi hodinu předtím, než si jej policie také odvedla:

Včera proběhlo seznámení s výsledky vyšetřování u osmi obviněných. Jsou to Dana Němcová, Saša Vondra, Jana Šternová, Jana Petrová, Stanislav Penc, David Němec, Petr Placák a Otakar Veverka. Těchto osm obviněných je v podstatě viněno z § 202 odst. 1, což znamená výtržnictví, a mohou být odsouzeni až na dva roky vězení. Případ Václava Havla bude zřejmě posuzován zvlášť, protože má seznámení s výsledky vyšetřování až v pátek, to jest 27. ledna.

Obžaloba dosud vypracována nebyla, ale mohu vám ocitovat úryvek z usnesení o vzetí do vazby obvodního prokurátora pro Prahu 1 dr. Karla Floriana, který například u Dany Němcové uvádí: "D. Němcová kladla květiny v Praze 1 na Václavském náměstí, což bylo prováděno před širokou, tento skutek odsuzující veřejností. Při tomto jednání, které nebylo státními orgány povoleno, byla zadržena." U Saši Vondry prokurátor Florian píše: "Položil květinu k soše sv. Václava, čímž došlo k velkému shluku lidí a k výraznému narušení klidu a pořádku na Václavském náměstí."

Domnívám se, že tyto úryvky není třeba nijak komentovat. Co ale je třeba komentovat, je lživé obvinění Jany Petrové, že křičela na Václavském náměstí "gestapo". Je to samozřejmě nepravda, která má pouze jediný účel, a to je diskreditovat aktivisty Nezávislého mírového sdružení a ostatních nezávislých iniciativ. Nelze se potom ani divit, že celá konstrukce je postavena jen a pouze svědectvích policejních složek. Hovořil Stanislav Devátý.

Naše redaktorka Zdena Tominová dodává:

Obhájci všech obviněných požádali o jejich okamžité propuštění z vazby, protože nejsou důvody k obavám ani z opakování trestného činu, ani z ovlivňování svědků. Podle zpráv z Prahy byli do této chvíle na základě žádosti obhájců z vazby propuštěni pouze Jana Sternová, Stanislav Penc a Petr Placák. Obvinění však nebyla stažena a soudní přelíčení jim hrozí stejně jako těm, kdo nadále zůstávají ve vazbě.

V dnešním vydání listu FINANCIAL TIMES píše J. Dempseyová o tom, že zadrženým se dostává podpory od občanů, a cituje poselství, které na korespondenčním lístku zaslalo 25 pracovníků pražského ČKD vězněné mluvčí Charty Daně Němcové. Přesný text poselství jsme si ověřili v Praze. Zní: "Vážená paní, držíme vám palce ve vaší svobodné a vlastenecké činnosti. Většina národa jde s vámi, ale strach stále ještě vítězí. Ať žije svobodné Československo a všechny nezávislé složky."

Spustit audio