Buddhovy relikvie v Praze (23. - 24. 10. 2004)

Buddhovy relikvie
Buddhovy relikvie
V roce 2000 Valné shromáždění OSN vydalo rezoluci Mezinárodní uznání svátku Vesak, na což Thajsko, Myanmar a Srí Lanka, buddhistické země, zareagovaly darováním Buddhových dvanácti malých kůstek Organizaci spojených národů. Od příštího roku budou uloženy v hlavním sídle OSN v New Yorku a veřejnosti přístupné pouze ve svátek Vesak. Relikvie Siddhárty Gautamy Buddhy se cestou do New Yorku zastavily v Liberci a v Praze.

Vesak je svátek slavený 26. května, který nám připomíná den narození, osvícení a odchodu Buddhy. "Připomeňme si v den svátku Vesak, že ať je náš původ, rasa, kultura či naše víra jakákoli, ve své podstatě nejsme odlišní. Navíc sdílíme stejný domov, zmenšující se planetu, na níž spolu musíme žít. Pracujme proto společně pro společné dobro, harmonické a pokojné soužití lidí celého světa," vyjadřuje se generální tajemník OSN Kofi Annan ve svém poselství.

Buddhovy relikvie

Během minulých čtyř let navštívily relikvie Thajsko, Srí Lanku, Francii, Německo, Itálii, Švédsko, Norsko, Rakousko a další země. K nám připutovaly z Mongolska a dále budou pokračovat do Maďarska. V Praze byly vystaveny o víkendu 23. - 24. října 2004 v Národním domě na Vinohradech. Cílem jejich vystavování má být nejen připomenutí aktuálnosti dva a půl tisíce let starého odkazu. Organizátoři věří, že fyzická přítomnost Osvíceného může pozitivně zapůsobit na disharmonie a konflikty ve společnosti.

V sobotu v 9:15 zastavuje před Národním domem policejní eskorta, v jejímž středu opatrují buddhističtí mnichové svaté ostatky. Pod dohledem mužů se samopaly vstupují do Národního domu. Asi o dvacet minut později jsme pozváni dovnitř. Lidé se postupně scházejí, usedají na židle a zdálky si prohlížejí oltář vystavěný na pódiu. Vidíme před sebou Buddhovy sošky a obrazy, spoustu barev, květin a lesku. (Jako vnější schránka relikvií slouží asi půl metru vysoká stúpa z masivního zlata darovaná Nejvyšším patriarchou Thajského království.) Když se sál zaplní více než dvěma stovkami návštěvníků, začíná slavnostní ceremoniál. Mniši z tibetského buddhistického kláštera Rabten v Rakousku a Švýcarsku přicházejí v rituálních oděvech, za zvuků troubení na lasturu, zvonců a bubnů. Mnich ze Srí Lanky otvírá schránu a recituje modlitby v jazyce pálí. Vyslechneme proslov zástupce thajské ambasády, který shrnuje principy buddhismu a ve stručnosti připomíná příběh Buddhy, který ze stejné situace, v jaké jsme všichni, došel k pochopení utrpení a rozhodl se zbavit jej všechny cítící bytosti. Pracovníci ambasády sami recitují modlitby. V Thajsku je zvykem poskytovat mnichům stravu, pročež i zde jsou připraveny stoly s jídlem. Za zpěvů chvály jsme pak jednotlivě přizváni zblízka si relikvie prohlédnout. Kolem celého sálu se vytváří zástup. Přicházejí nejen buddhisté, ale i lidé jiných vyznání, mnozí se relikviím klaní. Na kobercích posedává několik meditujících. Vše probíhá v neuvěřitelně vstřícné a pokojné atmosféře.

Lidé přicházejí celý sobotní i následující den. Velký zájem vzbuzuje také stánek s literaturou v předsálí. Ačkoliv akci nepředcházela zvlášť velká publicita, naskytla se našim očím příležitost výjimečnější, než se na první pohled zdá. Doufejme, že se organizátorům jejich snaha o podporu míru, harmonie a štěstí vyplní.