Arnošt Goldflam: Několik historek ze života AG

26. říjen 2006

Arnošt Goldflam pochází z Brna, je absolventem Janáčkovy akademie múzických umění, vystřídal v životě četná povolání: působil v Hanáckém divadle, pozdějším HaDivadle, jako nezávislý režisér, autor, herec i dramaturg. Je autorem více než pětadvaceti divadelních her, namátkou připomenu jen Biletářku, Horor a Písek.

Goldflam je také velký milovník ruské, židovské a německé literatury, ctitel Karla Poláčka i Franze Kafky, autor povídek i herec, jenž nedávno oslavil šedesáté narozeniny. Na stránce 110 k tomu sám poznamenává: "Měl jsem rád bizarní grotesku - tragikomedii nebo židovskou literaturu jsem četl a tam vždycky ty věci byly." A na jiném místě k tomu dodává: "Jedno z našich tajně slavných představení se jmenovalo Bylo jich pět a půl, já jsem tomu říkal Pět a půl, kde jsme se inspirovali jednak Poláčkovým deníkem, jednak Kafkovými deníky a pak ještě dalšími věcmi. Bylo možné vyslovit se přes pocit, přes obrazy, přes atmosféru a tak dále." Arnošt Goldflam je autor mnohotvárný, jeho příhody a vzpomínky jsou barvité a živé i vlídné. Čtenář má pocit něčeho důvěrně známého.

Díky právě vydané knize, která má podobu osobitého rozhovoru s Petrem Štedroněm a Jiřím Trávníčkem, mají čtenáři možnost lépe poznat Arnošta Goldflama i z mnoha jiných osobních stránek jeho života. Autory knihy jsou tedy kromě Goldflama i germanista Petr Štědroň, který se věnuje hlavně překladům a mimo jiné působí také na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, a Jiří Trávníček, který se zabývá především moderní českou literaturou, teorií literatury a interpretací. Bohužel však se zdá, že některé otázky jsou zbytečně faktografické, příliš věcné a nedávají mnoho prostoru k tomu, aby se tázaný mohl více a volněji rozpovídat.

Arnošt Goldflam

Kniha je pěkně graficky vypravena, jednotlivé kapitoly a životní pásma od sebe oddělují Goldflamovy texty, které pojednávají o významných událostech jeho života. Kniha je bohatě doprovázena dokumentární i fotografickou přílohou.

První část knihy je věnována dětství a dospívání Aronošta Golflama, jeho vztahu k dominantnímu otci, který se dožil téměř sta let, několikrát se oženil, byl člověkem žijícím naplno až do konce života. Neustále sledoval politiku Izraele, ale jak autor uvádí, tak ji nekomentoval, sledoval ji spíš s obdivem a úctou. Ve všem ho zajímala především fakta, zatímco jeho malý syn Arnošt si vytvářel svůj vlastní svět, nepochybně ovlivněný vyprávěním matky i babičky o tom, co rodina prožila za války. V této souvislosti autor stručně poznamenává: "Měl jsem málo smyslu pro realitu a tím, že jsem byl vášnivý čtenář, jsem vlastně za realitu považoval ten mnohdy vymyšlený svět. Co bylo psané, to pro mě bylo naprosto nezpochybnitelné. Byl jsem taková neosobnost, nebo alespoň taková zvláštní figura, nevěděl jsem, kam se napřít."

V dalších kapitolách vzpomíná Goldflam na brněnskou bohému, na své spolužáky, na Frantu Kocourka, Mirka Krobota, Jiřího Bartošku, Boleslava Polívku a na mnoho dalších. Vzpomíná na své působení v divadle Večerní Brno, na divadlo X, na Prostějov i na Brno, na straně 123 k tomu pak poznamenává: "Prostějov a Brno na sebe nevražily, žárlily na sebe. Brno chtělo ukázat, že má větší moc než nějací prostějovští potentáti."

Arnošt Goldflam

V závěrečné části knihy se Goldflam také zmiňuje o těžkostech, které mu způsobily Cibulkovy seznamy. Svoji situaci pak přirovnává k pozici Kafkova Josefa K., kterého také kdysi inscenoval - je obviněn, ale neví z čeho a nemůže se vlastně bránit. Kniha Několik historek ze života AG je psána s velkým smyslem pro humor, zvláště ten černý, což je pro autora Arnošta Goldflama zvláště příznačné, humorem totiž překonává všechny nepřízně osudu.

Arnošt Goldflam: Několik historek ze života AG: Rozhovor s Petrem Štědroněm a Jiřím Trávníčkem, nakladatelství Host , Brno, 2006, 1. vyd., 240 s.

Literární matiné je pořad, který na svých vlnách vysílá ČRo České Budějovice. Internetovou podobu celého pořadu najdete zde.

autor: Ladislava Chateau
Spustit audio